top of page
Screenshot 2020-05-30 at 22.48.49.png
WhatsApp Image 2020-09-04 at 22.14.46.jp
Screenshot 2020-09-03 at 21.18.01.png

מזמינים אתכם למפגש חברים
בתום חגי תשרי
עם ראש מח׳ קהילות יהודיות

 גב׳ חמוטל רוגל-פוקס 

ערגה נץ תשוחח עם חמוטל רוגל-פוקס

על השירות שלה בהולנד, אפריקה, ספרד, הקשרים עם בתי המלוכה והקהילות היהודיות בעולם

 ויחסים דיפלומטיים בימי הקורונה

 

ביום שני, ה-12 באוקטובר 

בשעה 20:00, בדף הפייסבוק של

בית לתרבות ישראלית באמסטרדם

 

facebook.com/amstlv

 

Screenshot 2020-05-30 at 22.48.49.png
WhatsApp Image 2020-09-04 at 22.14.46.jp
Screenshot 2020-09-03 at 21.18.01.png

מפגש חברים בתום חגי תשרי
עם ראש מח׳ קהילות יהודיות

 גב׳ חמוטל רוגל-פוקס 

בהנחיית ערגה נץ

 

עם הדגל.jpeg

ביום שני, ה-12 באוקטובר 

בשעה 20:00, בדף הפייסבוק של

בית לתרבות ישראלית באמסטרדם

 

facebook.com/amstlv

 

Screenshot 2020-05-30 at 22.48.49.png
WhatsApp Image 2020-09-04 at 22.14.46.jp
Screenshot 2020-09-03 at 21.18.01.png
עם הדגל.jpeg

מפגש חברים

בתום חגי תשרי
עם ראש מח׳

קהילות יהודיות

 חמוטל רוגל-פוקס 

facebook.com/amstlv

 

בריאות לכולם,

לעולם כולו,

לעולם ועד -

ושנתראה בשמחה

באירועים הקרובים!

Screenshot 2020-05-30 at 22.48.49.png
WhatsApp Image 2020-09-04 at 22.14.46.jp
Screenshot 2020-09-03 at 21.18.01.png
WhatsApp Image 2020-09-04 at 22.14.46.jp
Screenshot 2020-05-30 at 22.48.49.png
שנה טובה.jpg

Aviv Peled

שנה טובה.jpg
Aviv Peled
bottom of page