מפגש מיוחד עם הגברת הראשונה של התיאטרון הישראלי - ליא קניג
Special meeting with the First Lady of Israeli theatre - Lia Koenig

On 28-11-2020, a couple of days before her 91st birthday, we had a special meeting with the First Lady of Israeli theatre - Lia Koenig!

© 1996-2021 by Stichting Rainbow

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon