top of page

More About:

 • Stichting Rainbow

 • RSIN/fiscaal nummer - 41216526

 • contactgegevens – Erga Netz, Koninginneweg 89, 1075CJ Amsterdam

 • de doelstelling - De stichting heeft ten doel:het bevorderen van vrede, tolerantie en coexistentie in Nederland en wereldwijd; het doen accepteren van minderheidsgroepen, speciaal Joodse, door meerderheden en andere minderheden; het bevorderen van de waarden van individuele en morele verantwoordelijkheid, bij mens en gemeenschap; het bevorderen en stimuleren van kunst, humor, vrolijkheid en creativiteit onder mensen; het opbeuren en wijzer maken van mensen van alle leeftijden. 

 • Vermogen
  Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door;

·      Subsidies en andere bijdragen

·      Schenkingen, erfstellingen en legaten

·      Alle andere verkrijgingen en baten w.o. de entree opbrengsten van de voorstellingen.

·      De Stichting is opgericht zonder winstoogmerk, verkregen positieve baten zullen worden aangewend voor een volgend te organiseren concert.

 • Missie
  De missie is om culturele projecten en evenementen te creëren die de Joodse minderheid in Nederland promoten, als middel om antisemitisme tegen te gaan, tolerantie te bevorderen en hoop te verspreiden.

In deze context organiseren we culturele evenementen van verschillende grootte (van kleine groepen van 8-20 mensen tot grote uitvoeringen van duizenden in het publiek en honderdduizenden tv-kijkers.) Theateruitvoeringen, documentaires, boeken, internetwebsites, radio en tv.

 • Belangen

De situatie van het Joodse volk in de wereld, evenals in Nederland, is precair. Door de Joodse en Israëlische cultuur te delen met het algemene Nederlandse publiek, bevorderen we begrip, acceptatie en harmonie, evenals zelfbeeld en respect.​

 • Marketing

Communicatiekanalen; Algemene en Joodse pers-infrastructuur (Nieuwsbrieven Joodse Gemeenten/Kerkgenootschappen), NIW, Joodse Omroep, Jonet, Joods.nl, en landelijke en regionale (AT5, Radio/TV NH) pers, zowel schrijvend alsook radio, TV.

Social media, eigen website, social netwerk allianties met andere Joodse en Nederlandse organisaties.

Print; posters, flyers en programma

 • het beleidsplan (2018-2020)

In 2018 zijn we begonnen aan het langetermijnproject 'A Taste of Israeli Culture' waarin we topkwaliteit artiesten en uitvoeringen uit Israël brengen en ook producties gebaseerd op Israëlische materialen of talenten, die over de hele wereld worden geproduceerd.

In 2018-2019 - 4 dergelijke evenementen: een komedieshow, een theatervoorstelling gevolgd door een paneldiscussie, evenementen met dichters, auteurs en vertalers, en evenementen met een tv en filmproducent / regisseur.

Elk evenement vindt één keer plaats in Amsterdam en één keer in een stad buiten Amsterdam.

We produceren ook Nava Semel's one-woman-play The Child Behind the Eyes, dat we al in 2011-2016 produceerden, in het Nederlands. In 2018 produceren we het in het Hebreeuws en voeren het uit met Nederlandse boventitels.

In 2018 starten we ook een schrijfworkshop in het Hebreeuws, die zal culmineren in het publiceren van korte verhalen in het Hebreeuws en in het Nederlands.

We produceren en organiseren ook incidentele culturele en sociale evenementen voor de Israëlische en Nederlands-Joodse gemeenschappen in NL.

in 2019 produceren we een muzikaal theaterstuk in het Nederlands, ter viering van 100 jaar Joods cabaret in Amsterdam, in samenwerking met Stadsschouwburg Amsterdam (ITA)

In 2019-2020 produceren we een Hebreeuws toneelstuk met met Nederlandse boventitels, 'Tourist Guide to Warsaw' van Hillel Mittelpunkt, met Israëlische en Nederlandse acteurs, professionals en amateurs.

In 2020-2021 beginnen we met de voorbereidingen en repetities van de originele musical IL in NL, in het Nederlands met Hebreeuwse boventitels, uitgevoerd door Israëlische en Nederlandse acteurs, professionals en amateurs.

 • de bestuurssamenstelling 

Voorzitter, Penningmeester en Secretaris

 • de namen van de bestuurders 

Nir Geva (Voorzitter), Yaakov Bader (Peeningmeester), Noomi van Gelder (Secretaris)

 • het beloningsbeleid 

Voor de financiering van de theaterproducties wenden wij ons tot relevante Nederlandse fondsen.

Sommige productie kosten, alsmede eventuele winsten (die wij in nieuwe projecten van Stichting Rainbow zullen investeren) zullen door de verkoop van kaarten opgebracht worden.

Hoe worden de uitgaven geregeld?

Inkomsten uit verkopen, na aftrek van de productiekosten, zijn bedoeld om lopende exploitatiekosten van Stichting Rainbow te dekken (zoals verzekeringen, bank- en accountkosten, kantoorkosten e.d.).

Aan de directeur van Stichting Rainbow - Erga Netz - zal een salaris worden toegekend uitsluitend als de opbrengsten daartoe toereikend zijn.

 • –  een verslag van de uitgeoefende activiteiten 

 • –  een financiële verantwoording 

bottom of page