top of page

More About:

 • Stichting Rainbow

 • Kvk - 41216526

 • RSIN/fiscaal nummer - 8134.41.687 

 • Contactgegevens – Erga Netz, Koninginneweg 89, 1075CJ Amsterdam

 • De doelstelling - De stichting heeft ten doel:het bevorderen van vrede, tolerantie en coexistentie in Nederland en wereldwijd; het doen accepteren van minderheidsgroepen, speciaal Joodse, door meerderheden en andere minderheden; het bevorderen van de waarden van individuele en morele verantwoordelijkheid, bij mens en gemeenschap; het bevorderen en stimuleren van kunst, humor, vrolijkheid en creativiteit onder mensen; het opbeuren en wijzer maken van mensen van alle leeftijden. 

 • Vermogen
  Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door;

·      Subsidies en andere bijdragen

·      Schenkingen, erfstellingen en legaten

·      Alle andere verkrijgingen en baten w.o. de entree opbrengsten van de voorstellingen.

·      De Stichting is opgericht zonder winstoogmerk, verkregen positieve baten zullen worden aangewend voor een volgend te organiseren project.

 • Missie
  De missie is om culturele projecten en evenementen te creëren die de Joodse minderheid in Nederland promoten, als middel om antisemitisme tegen te gaan, tolerantie te bevorderen en hoop te verspreiden.

In deze context organiseren we culturele evenementen van verschillende grootte (van kleine groepen van 8-20 mensen tot grote uitvoeringen van duizenden in het publiek en honderdduizenden tv-kijkers.) Theateruitvoeringen, documentaires, boeken, internetwebsites, radio en tv.

 • Belangen

De situatie van het Joodse volk in de wereld, evenals in Nederland, is precair. Door de Joodse en Israëlische cultuur te delen met het algemene Nederlandse publiek, bevorderen we begrip, acceptatie en harmonie, evenals zelfbeeld en respect.​

 • Marketing

Communicatiekanalen; Algemene en Joodse pers-infrastructuur (Nieuwsbrieven Joodse Gemeenten/Kerkgenootschappen), NIW, Joodse Omroep, Jonet, Joods.nl, en landelijke en regionale (AT5, Radio/TV NH) pers, zowel schrijvend alsook radio, TV.

Social media, eigen website, social netwerk allianties met andere Joodse en Nederlandse organisaties.

Print; posters, flyers en programma

 • Het beleidsplan (2024-2029)

In 2018 zijn we begonnen aan het langetermijnproject 'A Taste of Israeli Culture' waarin we topkwaliteit artiesten en uitvoeringen uit Israël brengen en ook producties gebaseerd op Israëlische materialen of talenten, die over de hele wereld worden geproduceerd.

In 2022-2023 - 3 dergelijke evenementen: een komedieshow, een theatervoorstelling gevolgd door een paneldiscussie, muziek show ez.

Bijna elk evenement vindt één keer plaats in Amsterdam en één keer in een stad buiten Amsterdam.

We produceren en organiseren ook incidentele culturele en sociale evenementen voor de Israëlische en Nederlands-Joodse gemeenschappen in NL.

Sinds 2015 richten we onze culturele evenementen steeds meer op theater- en muziekproducties, met lokale talenten en professionals, maar ook door artiesten van over de hele wereld samen te brengen. Dit willen we de komende tijd blijven doen.

 • De bestuurssamenstelling 

Voorzitter, Penningmeester en Secretaris

 • De namen van de bestuurders 

Nir Geva (Voorzitter), Erga Netz (Peeningmeester en directeur), Sarah Whitlau (Secretaris)

Gilad Neze (Directeur)

 • Het beloningsbeleid 

Voor de financiering van de theaterproducties wenden wij ons tot relevante Nederlandse fondsen.

Sommige productie kosten, alsmede eventuele winsten (die wij in nieuwe projecten van Stichting Rainbow zullen investeren) zullen door de verkoop van kaarten opgebracht worden.

Hoe worden de uitgaven geregeld?

Inkomsten uit verkopen, na aftrek van de productiekosten, zijn bedoeld om lopende exploitatiekosten van Stichting Rainbow te dekken (zoals verzekeringen, bank- en accountkosten, kantoorkosten e.d.).

Bestuursleden en directeuren worden niet betaald

 • –  zie een verslag van de uitgeoefende activiteiten 

 • –  zie een financiële verantwoording 

 • -- zie het beleidsplan

St. Rainbow yearly report 2023

Jaarrekening 2022 Stichting Rainbow 

Stichting Rainbow - beleidsplan 2024

bottom of page